x

خداحافظی دنیس اوربکو از کوهنوردی حرفه ای

پنجشنبه 19 تیر 1399
بازدید: 150 بار

31 سال در کوهستان؛ انجام صعودهایی ماندگار درتاریخ کوهنوردی و نجات جان انسان ها از جایی که هیچ شخصی قادر به انجام آنها نبود


22 هشت هزاری
عضو باشگاه هشت هزاری ها
تمام صعود ها بدون اکسیژن
گشایش پنج مسیر جدید
دو صعود هشت هزاری در زمستان
هشت امداد رسمی در هشت هزاری ها. .
🔺دنیس اروبکوی بزرگ برای همیشه از دنیای کوهنوردی حرفه ای و صعود های بلند خداحافظی کرد.